قصه های ظهر جمعه ، با صدای ناهید قصه گو

ناهیدقصه گو

ناهید شرف الدین زاده

متولد ۲۵ مهرماه ۱۳۳۲ خورشیدی

مدرس و پژوهشگر ادبیات کودکان ، قصه گو ، مشاور خانواده ، فعال در موسسه پژوهشی کودکان دنیا